Financieel en administratief beheer

Financieel en administratief beheer

Vervaardigen huurnota’s, innen huur- en voorschotnota’s, maken kwartaal afrekeningen, administreren servicekosten, WOZ bezwaar en correspondentie, doorvoeren huurprijs aanpassingen, oplevering bij aanvang of beëindiging huur, digitale archivering en overige administratieve handelingen in het kader van het beheer.