RICS

RICS

Van Thiel Bedrijfsmakelaardij is regulated by the RICS. Dit certificaat garandeert dat wij de strikte gedragscode van de RICS hanteren en de hoogste professionele en ethische normen nastreven. RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) is een toonaangevende regelgevende instantie, die op onafhankelijke wijze en in het algemeen belang van de gehele vastgoedsector haar opinie uitdraagt. Vanuit het principe dat kwaliteit en integriteit als hoogste goed gelden, worden normen gesteld, adviezen geleverd en arbitragezaken gevoerd.