Taxatie

Wij verzorgen taxaties van uw commercieel onroerend goed conform de hoogste eisen die ons vakgebied kent. Als taxateurs zijn wij aangesloten bij de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) en het Taxatie Management Instituut (TMI).

“Waarde is de meest waarschijnlijke prijs die voor het gehele object tot stand kan komen in een open marktsituatie gegeven de fysieke, economische, sociale en/of juridische kwaliteit van dat object.”

Unieke propositie

Schermafbeelding 2015-03-09 om 14.22.01Wij taxeren uw commercieel onroerend goed conform de hoogste eisen die ons vakgebied kent. Als taxateurs zijn wij aangesloten bij de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) en werken volgens de richtlijnen van het Taxatie Management Instituut (TMI). Snelle en ingrijpende veranderingen stellen hoge eisen aan de taxateur. Voor verschillende vraagstukken kunnen wij diverse taxatiemethoden hanteren. Bovenal gaat het om de ervaring en deskundigheid van de taxateur; Van Thiel bedrijfsmakelaar bouwt voort op 40 jaar taxatie ervaring.

TMI

Schermafbeelding 2015-04-07 om 16.33.56TMI stimuleert het zelfreinigend vermogen van de sector door reële waarderingen te bevorderen. Kwaliteit van zowel de taxateur als de taxatie staan hierbij centraal. TMI zet met de TCV de kwaliteitsstandaard voor de branche. TMI zorgt voor een Taxatie Management Systeem waarmee taxateurs op uniforme wijze en volgens vaste uitgangpunten kunnen waarderen. TMI taxateurs nemen verantwoordelijkheid en werken voortdurend aan hun kennis en kunde en creëren hiermee een taxatieplatform. TMI bevordert de kwaliteit van taxateurs en de door hen aangeboden taxatierapporten door middel van educatie, controle en debat.

RICS

Schermafbeelding 2015-04-07 om 16.34.00Van Thiel bedrijfsmakelaar is regulated by the RICS. Dit certificaat garandeert dat wij de strikte gedragscode van de RICS hanteren en de hoogste professionele en ethische normen nastreven. RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) is een toonaangevende regelgevende instantie, die op onafhankelijke wijze en in het algemeen belang van de gehele vastgoedsector haar opinie uitdraagt. Vanuit het principe dat kwaliteit en integriteit als hoogste goed gelden, worden normen gesteld, adviezen geleverd en arbitragezaken gevoerd.