VAN VASTGOEDBEHEER NAAR VASTGOEDMANAGEMENT

Het beheren van o.g. behoort tot één van de oudste vakgebieden ter wereld. Tot de jaren zestig waren vastgoedobjecten eigendom van de industriële ondernemingen die ze gebruikten. Er ontstond bij deze ondernemingen een grote vraag naar huurpanden zodat zij het in het vastgoed opgeslagen kapitaal beter in de meer renderende bedrijfsactiviteiten konden steken. Door het ontstaan van huurpanden ontstond ook bij verhuurders de behoefte deze panden te beheren.

In de periode van 1960 tot 1990 staat de vastgoedwereld in het teken van vastgoedontwikkeling en -realisatie. In de jaren negentig treedt de accentverschuiving op van vastgoedontwikkeling naar het beheer van vastgoed. Men gaat zich afvragen hoe het beheer het rendement op vastgoed kan verbeteren. Men gaat beseffen dat het vastgoedbeheer ook een commercieel aspect heeft, naast het technische en administratieve beheer. Het commerciële aspect omvat dan zaken als relatiebeheer, huurderssatisfactie, verhuur en taxatie.