Quote

Quote

Het begrip waarde leggen we uit middels deze quote:

“Waarde is de meest waarschijnlijk prijs die voor het gehele object tot stand kan komen in een open marktsituatie gegeven de fysieke, economische, sociale en/of juridische kwaliteit van dat object.”