Uw vastgoedportefeuille, onroerend goed belegging en verhuur/verkoop geregeld voor Van Thiel Bedrijfsmakelaardij

Burchtstraat 1, Wijchen

Home / Wijchen – Burchtstraat 1

Burchtstraat 1, Wijchen

Burchtstraat 1, Wijchen, 6602 AP, Nederland

Belegging
Beschikbaar
vraagprijs

TE KOOP – BELEGGING 3 AANEENGESLOTEN VERHUURDE WINKELS

Beleggingsobject te Wijchen centrum, strategisch gelegen op de hoek van de Spoorstraat en de Burchtstraat, tussen de grote trekkers HEMA en de Action, omvattende 1 gebouw met daarin 3 langdurig verhuurde winkeleenheden.

De winkelpanden omvatten de adressen Burchtstraat 1, ca. 170 m2 groot waar kledingzaak John Shop is gevestigd. Alsmede de Spoorstraat 25 met Kapperszaak Milano en Spoorstraat 27 met kledingzaak Bibiche. Laatsgenoemde winkels zijn groot ca. 45 respectievelijk 55 m2.
De totale bebouwing omvat ca. 283 m2 BVO of ca. 270m2 NVO.

Het totaal is gelegen op twee kadastrale percelen (H 4668 en H 4669) samen groot 310 m2. Aan de achterzijde van een winkel is een bevoorradingsruimte en kleine binnenplaats gelegen.

Het geheel wordt u aangeboden voor € 675.000,- K.K. (kosten koper) op een bruto aanvangsrendement van 9,4%. Wij nodigen u graag uit het object te komen bezichtigen en tot het uitbrengen van een bieding op deze propositie.

Kosten Koper (K.K.)
Koper draagt de kosten van de aankoop. Dit principe, genaamd “Kosten Koper” (K.K.), betekent dat u rekening dient te houden met de overdrachtsbelasting en bijkomende kosten van het aankoop traject (o.a. levering via notaris).

Energie labels
Burchtstraat 1 = Energielabel A
Spoorstraat 25 = Energielabel A
Spoorstraat 27 = Energielabel A +

Beoogde overdracht
In overleg met verkoper vast te stellen.

Oplevering “as is, where is”
Uitgangspunt voor de verkoop is dat deze “as is, where is” zal plaatsvinden. Koper realiseert zich daarvan de risico’s en aanvaardt daarmee de huidige bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand van het verkochte, te meer daar verkoper geen enkele garantie kan geven en slechts kan verklaren dat naar beste weten informatie met betrekking tot de onroerende zaak is verstrekt.

Onderzoeksplicht koper
Als koper heeft u een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat wij ervan uitgaan dat de koper een gedegen onderzoek verricht naar alle aspecten die van belang zijn bij het nemen van een beslissing om een beleggingspand / bedrijfspand te kopen. Denk hierbij onder andere aan het bestuderen van de aangeboden informatie, het inwinnen van informatie bij de gemeente, een financieel onderzoek (t.b.v. een mogelijke hypotheek) en een bouwkundig onderzoek.

Voorbehouden verkoper
Verkoper en Makelaar behouden zich het recht voor te allen tijde met één of meer gegadigden te onderhandelen en/of zich zonder opgaaf van redenen uit de verkoopprocedure van het object terug te trekken. Indien de opdrachtgever van Van Thiel Bedrijfsmakelaardij B.V. handelt als in de vorige volzin vermeld, zal dit niet leiden tot enige aanspraak en/ of vergoeding, daaronder begrepen eventuele schadevergoedingen, ongeacht het tijdstip waarop de opdrachtgever van Van Thiel Bedrijfsmakelaardij B.V. handelt als in de vorige volzin vermeld en ongeacht of op dat tijdstip gesprekken of onderhandelingen gaande waren.
Van Thiel Bedrijfsmakelaardij B.V. handelt exclusief als adviseur van haar opdrachtgever. Van Thiel Bedrijfsmakelaardij B.V. noch enige andere adviseur is verantwoordelijk jegens een ander dan de directe opdrachtgever voor het geven van advies in verband met de propositie en er bestaat jegens geen enkele ander persoon enige zorgvuldigheidsplicht.

Disclaimer
Deze informatie is door Van Thiel Bedrijfsmakelaardij B.V. met zorgvuldigheid samengesteld. Door ons wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke inventarisatie van de beschikbare gegevens, moet ervan uitgegaan worden dat de informatie in deze vrijblijvende aanbieding indicatief is.
De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen etc.) zijn soms verkregen door mondelinge informatie, visuele opname, soms zijn ze uit het geheugen van verkoper opgediept. De verkoper is nadrukkelijk gevraagd bij hem bekende gebreken te melden. De koper heeft echter zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang kunnen zijn en kan zich nooit beroepen op onbekendheid met feiten die hij zelf had kunnen waarnemen of die kenbaar waren uit de openbare registers.

Uw vastgoedportefeuille, onroerend goed belegging en verhuur/verkoop geregeld voor Van Thiel Bedrijfsmakelaardij