Portefeuille management

Home / Portefeuille management

Portefeuille management 

Als uw beleggingen in onroerend goed meer omvatten dan enkele panden, zal het uw rendement ten goede komen om hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Het vastgoedbeheer omvat werkzaamheden als facturatie, administratieve taken en technisch beheer. Als deze bijzaken geen werk of zorgen meer opleveren, kunt u zich concentreren op de samenstelling van de portefeuille en optimaliseren van het rendement.

Lange termijn doelstellingen

Door aan- en verkoop (acquisitie en dispositie) kunt u toewerken naar een balans van risico en rendement, geografische spreiding en variatie in vastgoedtypologie welke aansluit bij de actuele economische ontwikkelingen en uw lange termijn doelstelling. 

Het beleggen in onroerend goed met meer dan enkele panden vraagt om een lange termijn strategie. Wilt u woningen toevoegen aan uw portefeuille en kantoor objecten verkopen? Of gelooft u in logistiek, op grote of kleine schaal? Een spreiding tussen de verschillende soorten commercieel vastgoed resulteert in het controleerbaar houden van de risico’s en dus continuïteit van uw rendement. 

Uw vastgoed partner in dit gehele traject

Van Thiel Bedrijfsmakelaardij is uw expert bij het uitwerken van deze strategie, de executie middels begeleiding bij acquisitie en dispositie en het beheer van de verschillende soorten commercieel onroerend goed.

Uw all-round

vastgoedadviseur

Uitzonderlijke Betrokkenheid
Van Thiel bedrijfsmakelaardij verzorgt vastgoedbeheer met een buitengewone betrokkenheid. Wij behandelen uw panden alsof het ons eigen vastgoed is. Voor circa 40 particuliere beleggers verzorgen wij het beheer van circa 120 bedrijfspanden in de regio Arnhem – Nijmegen – ‘s-Hertogenbosch.
Commerciële Activiteiten
Begeleiden verkoop- of verhuurtraject, schriftelijk vaststelling middels ROZ contracten, advisering bij verlenging of aanpassing lopende huurcontracten, huurherziening, taxatie en waarde analyse, portefeuille beheer.
Onderhoud / Technisch Beheer
Jaarlijkse inspectie o.g., behandelen meldingen, vervaardigen onderhoudsrapporten, verstrekken onderhoudsopdrachten, controleren van uitgevoerde werkzaamheden, controleren onderhoudsnota’s, betalen onderhoudsnota’s, toezien correct gebruik o.g. door huurders, controleren leegstaand vastgoed.
Financieel / Administratief Beheer
Vervaardigen huurnota’s, innen huur- en voorschotnota’s, maken kwartaal afrekeningen, administreren servicekosten, WOZ bezwaar en correspondentie, doorvoeren huurprijs aanpassingen, oplevering bij aanvang of beëindiging huur, digitale archivering en overige administratieve handelingen in het kader van het beheer.