Referenties

Referenties

Enkele voorbeelden van onze werkzaamheden

Winkelcentrum vastgoedmanagement
29 winkels
Een groep van 8 eigenaars hebben gezamenlijk het eigendom van een winkelcentrum. Het vastgoedmanagement wordt door ons verzorgd en omvat onder andere het huurdercontact, financiële administratie, VvE bestuur vertegenwoordiging, servicekosten administratie, maken begroting en jaarverslaglegging, begeleiden leden mutatie, vertegenwoordiging eigenaars naar publieke sector, coördinatie en aansturing van schoonmaak en surveillance en brandmeldinstallatie.
Belegging verkoop opdracht
5 winkels
Een beleggingsfonds vroeg ons 5 winkelobjecten te verkopen. Na het opmaken van IM, hebben wij de lokale markt geconsulteerd. Het aanbiedingstraject leidde tot enkele geïnteresseerde kopers. Na een periode van onderhandeling werd overeenstemming bereikt met een regionale belegger, het transport vond eind 2019 plaats.
Aankoop beleggingswoningen
9 appartementen
In opdracht van een particuliere belegger begeleidde wij de aankoop van negen beleggingsappartementen in twee wooncomplexen.
Vastgoedbeheer kantoor verzamelgebouw
8 huurders
In opdracht van een belegger verzorgen wij het beheer van een bedrijven verzamelgebouw. Naast de normale financiële en technische beheer werkzaamheden, speelt het contact tussen huurders en afspraken over gezamenlijk gebouwonderdelen een rol.
Transformatie
4 winkels naar 2 eenheden
Onderhavige winkelstraat kampte met enkele leegstaande winkels. Voordat de leegstand verder toenam zijn wij de andere eigenaars in de straat gaan consulteren om verschuiving van enkele winkels te bewerkstelligen. Door middel van het samen voegen van 3 winkels kon één grote landelijke keten bediend worden.
Supermarkt verkoop
1.700 m2
Langdurig en complex verhuur traject van een leegstaande supermarkt. Middels transformatie van het gebouw en door samenvoeging met een buurpand is een volwaardige moderne supermarkt ontstaan. Een landelijke keten nam daarna haar intrek, waarna het object in opdracht van eigenaar verkocht is.